Økologi betegner en dyrkningsmetode uden kunstgødning og pesticider. Bæredygtighed er mere bredt; det omhandler hele miljøet og hele produktionsprocessen. En bæredygtig produktion kan fortsætte i det uendelige, altså sådan at produktionen i dag ikke forhindrer fremtidige generationer i at lave den samme produktion. F.eks. er vand en mangelvare mange steder i verden og det er derfor ikke bæredygtigt at kunstvande bomuldsmarker, fordi det begrænser drikkevand og vanding af fødevarer til de fremtidige generationer. Mange steder må man derfor konstatere at bomuldsdyrkning ikke er bæredygtigt. Det er derimod hampedyrkning, fordi det kræver mindre vand, forbedrer jorden med sit rodsystem og kan indgå i sædskifte, samt producerer større mængder tekstilfibre pr. hektar. Derfor kalder Rent tøj hampetøj for bæredygtigt, mens bomuldstøj højst kan være økologisk dyrket.
Der er dog flere processer efter dyrkningen, som kan gøre tøjet ikke-bæredygtigt. Nemlig blegning og farvning med giftige kemikalier, som ikke renses før de udledes på jorden, til åer og floder. Samt vævning/strik/syning på maskiner, som bruger kul/olie i stedet for sol- og vindenergi.

gotslogo
Gots-mærket er det bedste mærke til tøj, fordi det både handler om økologisk dyrkning og af de følgende processer. Tøj af 100 % hamp er sjældent mærket, fordi dyrkningen er så miljørigtigt, at et mærke ikke vil give megen yderlig information, men snarere påføre produktionen flere udgifter til certificerings-organisationerne.