Svalerne, Danmark Udgivet i Det Demokratiske Aspekt, Det Røde Aspekt, leverandør – Tags: , , ,

Svalerne er en god gammel u-landsorganisation, som med et meget beskedent budget støtter partnere i Bangladesh og Indien. Svalerne arbejder ikke længere direkte med producentgrupper, men formidler deres varer i Svalernes fair trade butikker i Danmark. Derudover tjener Svalerne penge på salg af genbrugstøj i Danmark og modtager mindre tilskud fra Danida til sit arbejde for udsatte kvinder i de meget fattige områder.

En dansk leverandør…
Normalt importerer Rent Tøj kun direkte fra producentlandet, dels for selv at have kontakt med producenterne og dels for at minimere håndtering og fortjeneste i Europa. Men Svalerne er så pålidelige og billige, at det ikke giver mening endnu at importere (store mængder) direkte. Rent Tøj købte lidt forskelligt i efteråret 2014 og har nu igen købt mere forskelligt. Svalerne fører desværre ikke tøj, så Rent tøj er ved at opbygge en direkte kontakt til en Svale-organisation i Bangladesh. Det er vigtigt for Rent tøj at importere fra Bangladesh, fordi landet er meget fattigt og behøver støtte til bæredygtig produktion – især ude på landet.

Tasker af jute, bomuld og læder
Der er tasker fra Action Bag Handicrafts (SAB) i Saidpur (125.000 indb.) i det nordlige Bangladesh og Corr, The Jute Works, som er en samarbejdsorganisation for en masse småproducentgrupper. Læs mere her.

Action Bag (AB) begyndte i 1977, hvor de lavede indkøbsposer til “Brug jute – ikke plastik”-kampagner i Europa og Nordamerika. I dag fremstiller de en bred vifte af tasker, poser og lignende produkter. I AB er der 54 producenter (alle kvinder) og 11 øvrige ansatte. Kvinderne arbejder fortrinsvis hjemme, hvor de alle har en symaskine (nogle ejer den, andre lejer den af AB).

Hampeprodukter
Tråd af hamp, indkøbsnet og tasker af hamp kommer fra Bagdha Enterprise, der selv udvinder farve af Manjit-træets kviste og Hartree-nødder til farvning af hampen.

Silketørklæder
(Tekst fra Svalerne 2011:) “Silketørklæderne kommer fra Caritas Silk, der startede i 1992. Formålet er at skabe jobmuligheder for og uddanne fattige kvinder på landet. De har i en årrække fået økonomisk støtte fra den tyske organisation Misereor. Med udgangen af 2003 ophørte støtten, da Misereor mener, at CS er nået så langt, at de nu skal være selvbærende. Stofbaner og sarier udgør hovedproduktionen, men CS laver også skjorter, kamiz’er (2-delt kvindedragt) og tørklæder til salg i Bangladesh. Det er svært for CS at konkurrere med silkeproducenter i Indien og Kina, hvor løn- og arbejdsforhold er meget ringe. Det er bl.a. på denne baggrund, at Svalernes Fair Trade Gruppe forhandler tøj fra CS, der kun kan opretholde den relativt høje sociale standard, ved at få en større del af produktionen afsat på Fair Trade-markedet.

Produktionen af silkekokoner er deltids- og hjemmearbejde. Kvinderne får uddannelse og støttes til at organisere sig, spare op, skabe andre indkomstgivende aktiviteter, sende børnene i skole m.m. De støttes indirekte økonomisk ved favorable priser på stiklinger, larveæg og kokoner. Kvinderne på CS’s to fabrikker har en 8 timers arbejdsdag og tjener incl. bonus omkring 10 taka (150 øre) i timen, hvilket er relativt højt på landet. De får forplejning og børnepasning på fabrikken. Lønnen udbetales uanset produktionens størrelse. Det er ellers normalt, at sende arbejderne hjem uden løn, når der ikke er arbejde til dem!

Silketøjet produceres af Caritas Silk (CS), der er et socialt-økonomisk projekt under Caritas Bangladesh (katolsk humanitær organisation, der også står bag CORR-The Jute Works). Producenterne er ca. 5.000 kvinder organiseret i mindre grupper i 15 kommuner. De varetager:

A) Planteskole med produktion af stiklinger til morbærtræer. Produktion af larveæg. CS sælger stiklinger og larveæg til langt under markedspris til kvindegrupperne i næste led.

B) Dyrkning af morbærtræer og silkelarver, der spiser morbærbladene. CS har skaffet kvinderne en 25-årig tilladelse til at dyrke morbærtræer i vejkanten. Træerne modvirker borterosion af vejene og giver brænde til husholdningen. Efter 3 år giver træerne blade. Larverne fodres 4 gange dagligt og passes i store trådbakker indtil de forpupper sig.

C) På CS’s fabrik åbnes kokonerne, silketråden afhaspes og spindes. En lang og ubrudt tråd giver den bedste silke.”

Svalerne skriver om sig selv: “U-LANDSFORENINGEN SVALERNE blev grundlagt i 1963 inspireret af Abbé Pierres arbejde og er baseret på frivillig arbejdskraft.

Vi er en selvfinansierende samt politisk og religiøs uafhængig organisation med over 50 års erfaring i udviklingsarbejde til Bangladesh og Tamil Nadu i Indien. Vi støtter lokale græsrodsorganisationer, som arbejder for bevidstgørelse og styrkelse af de allerfattigste – jordløse stammefolk og lav- eller kasteløse – med specielt fokus på kvinder.

Foreningen har knap 300 medlemmer og frivillige, hvoraf ca. 100 er aktive. Svalerne ønsker at engagere så mange frivillige som muligt i at fremme foreningens arbejde. De frivillige skaffer økonomiske midler gennem salg af genbrug i butikker og på loppemarkeder, samt via import og salg af Fair Trade varer.

Udover ulandsarbejdet er en af vores hovedaktiviteter at udbrede viden i Danmark om udviklingsproblematikken via oplysningsaktiviteter. Formålet er at øge forståelsen blandt den danske befolkning for velfærdslandenes ansvar over for verdens fattigdom, såvel på folkeligt niveau som på statsplan.”