Ecodesign, besøgsrapport Udgivet i Besøgsrapporter, Det Grønne Aspekt, Det Røde Aspekt – Tags: , ,

Det bliver aldrig karrierefremmende at være tekstilarbejder. Ecodesign har dog skabt en arbejdsplads, der står udenfor sammenligning med majoriteten af branchens øvrige fabrikker, som ellers kendetegnes af kummerlige forhold, hvor syerskerne er ansat på lav løn og uden basale rettigheder.

Stoffet er økologisk og godkendt af IMO (en schweisisk organisation). Fabrikken har dog også kollektioner med ikke økologisk stof. De blå slanger er en del af støvsugersystemet, som bruges to gange om dagen.

I midten af juli 2008 besøgte Rent tøj, tøjfirmaet Ecodesign (se www.ecodesign.cn) i Qingdau ved Kinas østkyst syd for Beijing, for – med egne øjne – at vurdere forholdene. Ecodesign lever op til Rent tøj’s målsætning og indtrykket fra besøget var meget positivt: Tøjet er økologisk, hampen gør det meget holdbart, så man behøver ikke købe tøj så tit, løn- og arbejdsforhold er rimelige og de ansatte har medindflydelse, bl.a. via deres faglige klub.

Leverandørerne
Ecodesign er en fire år gammel fabrik, der producerer tøj til kunder i Europa og USA, herunder bl.a. et tysk firma, der sælger stofbleer af økologisk bomuld. Ecodesign producerer også to årlige serier under eget mærke kaldet ”Hemp Valley”. Hemp Valley er et dansk firma (se www.hempvalley.dk ), som i 1990’erne havde butik i Teglgårdsstræde i København, og som mange vil have set på Roskilde festival, hvor de sælger ud af restlager.

Første kontrol: Her tjekkes det indkøbte tekstil igennem for evt. fejl ved at rulle det hen over en lysplade.

Tekstilfibrene kommer dels fra en hampeplantage i det nordligste Kina og dels fra bomuldsplantager i Tyrkiet. Disse leverandører producerer økologisk, men der er ikke fair trade vilkår for arbejderne – endnu desværre, det vil kræve større indkøb for at kunne sætte magt (købekraft) bag kravene og en uvildig kontrollant som f.eks. Max Havelaar / Fair Trade. Spinneri og farveri er desværre heller ikke fair trade, men er udvalgt som de mest rimelige i omegnen.  Alle dele af produktionen tjekkes igennem fra start til slut. Lige fra de købte tekstilruller, over klipning og syning til de færdige produkter. Dette betyder, at evt. problemer opdages og rettes med det samme. Dette er en af forklaringerne på hvorfor Ecodesign kan overleve i en så konkurrencepræget branche, uden at slække på forholdende.
Her bliver stykkerne målt, klippet og bundet, så de er klar til selve syningen. Pappet på væggen er skabeloner.

Tøj lavet af hamp er særdeles slidstærkt og hampeplanten er nøjsom i forhold til jorden og klarer sig med lidt vand. Se Hemp Valleys hjemmeside for yderligere information om hampeplanten. (www.hempvalley.dk)Langt hovedparten af tøjet, som Rent tøj får lavet hos Ecodesign, er fremstillet af en blanding af økologisk bomuld og økologisk hamp. Det er ejeren selv og nogle uddannede designere, som udtænker design og imødekommer distributørernes ønsker. I administrationen sidder nogle kontor- og handelsuddannede, som kan skrive engelsk og temmelig kompetent servicerer 2-3 kunder hver. Kinesere virker meget rolige og besindige og heller ikke på denne fabrik høres råben eller latter. Alt tøj vaskes og stryges inden det pakkes i kasser og fragtes med skib fra havnen i Qingdau til Kolding.

Et godt arbejdsklima
Ecodesign gør sit til, at arbejdet er værdigt, at forholdende er gode og, at stemningen medarbejderne og ledelse imellem er behagelig. Først skal nævnes medarbejdernes løn- og forsikringsforhold. Modsat majoriteten i denne branche, som er akkordlønnede, er medarbejderne her timelønnede og ulykkesforsikrede af Ecodesign og bliver derudover opfordret til selv at forsikre sig således, at de også er dækket udenfor arbejdstiden; lægehjælp og sygehusbehandling er ikke en menneskeret i Kina.Arbejdet foregår på hverdagene og hver anden lørdag, hvor en arbejdsdag er på 8 timer eksklusiv en times frokostpause. Dernæst kommer det overarbejde, som er uundgåelig i en branche, hvor der er deadlines for hvornår en ordre skal være færdig. En arbejdsuge overstiger dog aldrig 54 timer, hvilket – sammenholdt med resten af branchen – er fine forhold.

På Ecodesign er der høje krav til rengøring/oprydning. Uden to daglige rengøringer – af maskiner og lokaler – ville der samle sig så meget støv i luften, at det vil være sundhedsskadeligt for medarbejderne. Rengøringsreglerne betyder derfor også, at man i fællesskab værner om arbejdspladsen.Her er det tydeligt, at de to daglige rengøringsrunder er nødvendige, for at støvet ikke skal hobe sig op og skabe sundhedsskadelige forhold.Toiletterne er rene og velholdte og der er opstillet beholdere med rent drikkevand på alle tre etager til fri afbenyttelse. De strenge rengøringsforhold er også af stor sundhedsmæssig betydning.Medarbejdernes pauserum, hvor den faglige klub har fremsat ønske om at få et fjernsyn stillet op.Efter frokostpausen bliver der spillet radio, så stemningen kan få et løft. Den nybyggede fabriksbygning, som let bliver kold i vintermånederne, har fået installeret radiatorer og produktionshallerne er udstyret med store vinduer, så der er masser af lys fra både vinduer og lamper. Der er påsat yderligere lamper på maskinerne, så alle detaljer kan ses uden at man skal anstrenge sig og der er ergonomiske foranstaltninger, som f.eks. transportbokse på hjul og elevatoren, der sikrer at ingen skal bære store mængder. Det lyder måske alt sammen som en selvfølgelighed, men faktum er, at disse forhold er en sjældenhed i branchen – noget medarbejderne også ved.  Ejeren kan da også med glæde konstatere, at hendes medarbejdere vender tilbage efter ferierne (hvor det ellers er normalt at søge efter andet og bedre arbejde) og tilmed bringer venner med sig, der ønsker ansættelse hos Ecodesign.

Medbestemmelse og ping-pongborde
Men ønsket om at arbejde hos Ecodesign er ikke kun baseret på et ønske om at blive behandlet respektfuldt. Det er nemlig ikke kun det, at de ‘basale’ forhold er i orden, der gør Ecodesign til en attraktiv arbejdsplads. En årlig middag og en faglig klub er med til at skabe et godt socialt klima. Da der ikke er fagforeninger i Kina, som vi kender det i Danmark, er det på ledelsens opfordring, at der er dannet en faglig klub på fabrikken. Et fjernsyn til pauserummet, ping-pongborde og flere sociale arrangementer er at finde på klubbens ønskeliste.

En gang om året er der arrangeret udflugt på to dage, hvor Ecodesign betaler. Ønsker man at medbringe et familiemedlem eller en ven er det dog for egen regning. Men det er ture, som betyder noget for medarbejderne og det sociale klima. Når så også ghettoblasteren hen af eftermiddagen spiller Backstreet boys, så er det ensformige arbejde til at holde ud.

En af Ecodesigns ca. 100 medarbejdere. Syerskernes uniformer er produceret på Ecodesign og er fremstillet af økologisk bomuld. Medarbejderens alder ligger mellem 15-25 år. De fleste kommer fra landet og bor på små uopvarmede værelser forskellige steder i og uden for Qingdao. Mange vil gerne arbejde flere timer og dermed tjene flere penge, som de kan tage med sig hjem til deres familie.
Skrevet af Tanja og Margit Kjeldgaard (sept.- dec. 2008), som her ses i metroen i Beijing, 10 timers togtur fra Ecodesign i Qingdau.