Grøn og rød status 2017 Udgivet i Bæredygtig blog, Det Grønne Aspekt, Det Røde Aspekt

Den grønne bundlinie

Materialerne i varerne på lageret er blevet lidt mere bæredygtige siden sidste årsopgørelse. Lige under halvdelen (49%) af værdien på lageret er økologisk bomuld. Dertil kommer 40 % hamp.  De sidste 11 % er dels elastan/spandex, som holder strømperne og undertøjet på plads, dels en lille smule kunstfibre (i bomuldstrømperne især) og dels bomuld, som ikke er økologisk certificeret fra kooperativerne i Bangladesh, Tanzania og Thailand samt en enkeltkvindesvirksomhed i Cambodia. Alt i alt er det lidt bedre end sidst, fordi hampefibrene har fortrængt lidt af kunstfibrene og bomulden. Selv om bomulden er dyrket uden brug af kunstgødning og pesticider er det ikke helt godt, fordi bomulden bruger meget vand og ofte gror i områder, hvor der er mere brug for fødevarer.
Transporten skal også med i en vurdering af belastningen af jorden. I 2017 har Rent tøj fået varer transporteret med lastbil fra Rumænien, det havde nok været bedre med godstog. Desuden er nogle varer fløjet ind fra Tanzania, det er sådan postvæsenet i Tanzania gør og private firmaer ligeså. Rent tøj har også købt varer engros fra Tyskland og Danmark, uden at vide hvordan transporten fra producenterne er sket.
Fra Rent tøj til kunderne rundt om i landet har det været PostNord som har bragt breve og pakker ud. Siden Folketinget for ca. 12 år siden privatiserede pakkepostudbringningen er der kommet mange nye firmaer i konkurrence med PostNord – hver med deres lastbiler – og det har naturligvis sammenlagt øget forureningen med dieselpartikler og CO2 udslip. Det virker desværre til at PostNord er ved at tabe i konkurrencen, for brevene har været længere og længere undervejs, hvilket ikke er tilfredsstillende.
Sammenlagt dog en lille smule mere grøn bundlinie i Rent tøj end sidste år.

Den røde bundlinie

Tøjproduktion har til alle tider givet mennesker i fattige lande et løft ud af fattigdom. Det er Rent tøjs målsætning nr. 2 at bidrage til udvikling i fattige områder.  Nogle gange er Rent tøj selv ude for at få kontakt og få en handel i gang; det er en stor glæde at se hvordan bomuld kan blive til stof og stof til tøj selvom der ikke er elektricitet og råd til maskiner. Andre gange har vi benyttet os af World Fair Trade Organisation, som netop organiserer små producenter, og hjælper med oplæring i håndværket og markedsføring. World Fair Trade Organisation har ikke et mærke, som sættes i tøjet, det er hele væveriet/systuen, som godkendes hvis  organisationsformen er demokratisk og der er fair vilkår for de deltagende og omsorg for lokalområdet. Sådanne organisationer har håndvævet og syet 32 % af Rent tøj’s lager pr. 31 dec. 2017.
27 % af varerne på lageret er certificeret af Fair Wear. Det er en certificeringsordning med fokus på løn- og arbejdsforholdene i højt udviklede fabrikker, hvor der er almindelig kapitalistisk produktionsform med fagforeninger, der forhandler løn- og arbejdsforhold.
Endeligt er Fairtrade mærket i 25 % af Rent tøj. Mærket indikerer, at bomuldsbønderne og markarbejderne har fået en højere betaling end hvad der ellers gælder på markedet. Det siger desværre ikke noget om den videre proces på væveri, farveri og syfabrik. I det hele taget er fairtrade-mærket ikke rigtigt slået an i tøjproduktionen.
Tilbage er 13 % af varelageret, hvor der ikke er tredje-part’s kontrol. Det stammer fra små producenter uden viden om eller råd til certificering. Bl.a. fra Rumænien og Tanzania, hvor Rent tøj de sidste 6 år har besøgt små og store producenter.
Sammenlagt er den røde bundlinie betydeligt forbedret i årets løb.

13. februar, 2018, Margit Kjeldgaard